Kallelse Till Föreninsstämma

Medlemmarna i BRF Blåsippan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 24 april kl 18:30. Föreningsstämman kommer att hållas i matsalen på Älvkvarnsskolan (ingång Igelbäcksvägen 4).