Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Blåsippan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, tisdagen den 16 juni kl 18:30. Föreningsstämman kommer att hållas i matsalen på Älvkvarnsskolan (ingång Igelbäcksvägen 4).

Med anledning av den pågående pandemin ber vi medlemmarna iakta försiktighet. Kontakta styrelsen för upprättande om fullmakt om ni inte kan närvara. Vi ber också endast en medlem per lägenhet närvara.