Ny Fastighetsförvaltning

Från och med 14 juni förvaltas föreningens fastigheter av Delagott Förvaltning AB. Avtalet med den tidigare förvaltaren har sagts upp efter misskötsel och felaktigheter. Den nya förvaltaren har också anlitats för att upprätta en underhållsplan. Se fliken Förvaltning för kontaktuppgifter och ytterligare information.