Kallelse till Föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Blåsippan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 31 maj kl 18:30. Föreningsstämman kommer att hållas i matsalen på Noblaskolan (fd. Älvkvarnsskolan). Ingång vid Igelbäcksvägen 4.