Styrelsen                                                                   

Ordförande
 

Thomas Bergström
Grönlingens väg 4

Ledamöter


Jan Löfquist
Grönlingens väg 4

Robin Lilja
Milstensvägen 48

Lila Alborz
Milstensvägen 48

Urban Hedren
Milstensvägen 48

Suppleanter 

Anne Ferm
Milstensvägen 50

Sabina Winter
Grönlingens väg 2

Kontakta styrelsen: brf_blasippan@outlook.com