Styrelsen                                                                   

Ordförande
 

Urban Hedren
Milstensvägen 48

Ledamöter


Anne Ferm
Milstensvägen 50

Robin Lilja
Milstensvägen 48

Lila Alborz
Milstensvägen 48

 

Suppleanter 

Sabina Winter
Grönlingens väg 2

Jenniy Ekman Karlsson
Milstensvägen 48

Mikael Brink
Grönlingensväg 2

Kontakta styrelsen: brf_blasippan@outlook.com