Kontaktperson i förening:
Svar: brf_blasippan@outlook.com

Vad exakt ingår i månadsavgiften? (Värme, Vatten, El, Kabel-tv, bredband, telefoni)
Svar:

  • I grundavgiften ingår kallvatten och bostadsrättstilläggsförsäkring.
  • Obilgatoriskt tillägg för värme och varmvatten (individuellt per lägenhet).
  • Obligatoriskt tillägg för fiberanslutet bredband (100 Mbit/s), IP-TV (med 8 favoritkanaler) och IP-telefoni (239 kronor per lägenhet).


Vad för typ av förråd hör till bostaden?
Svar: Kallförråd
 
När byggdes fastigheten och när bildades föreningen?
Byggår: 2013
OÅ (ombyggnadsår): -
Föreningen bildades: 2008
 
Är föreningen en äkta eller oäkta bostadsrättsförening?
Svar: Äkta

Hur många lägenheter har föreningen, och hur är de fördelade?
Antal lägenheter i föreningen: 62 st.
Antal bostadsrätter: 62 st
Antal hyresrätter: 0 st
Antal lokaler i föreningen: 0 st. 
 
Är ni en HSB-förening?
Svar: Nej

Vart skickas överlåtelser och medlemskapsansökningar?
Svar: Fastum AB, Box 3118, 169 03 Solna

Vad är överlåtelseavgiften samt pantsättningsavgiften idag och vem debiteras?
Svar: Överlåtelseavgiften debiteras köparen och eventuell pantsättningsavgift. Sköts av Fastum Förvaltning AB.
 
Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Svar: Nej
 
Accepteras en juridisk person?
Svar: Nej
 
Accepteras delat ägandeskap, och med vilken %-sats (ex. ägande mellan barn och förälder)?
Svar: Ja, 10 / 90.
 
Tillhör det någon upplåten mark till denna lägenhet?
Svar: Nej
 
Har föreningen beslutat om någon avgiftsförändring? Om ja, när?
Svar: Nej
 
Uppvärmning?
Svar: Fjärrvärme
 
Typ av fönsterglas i lägenheterna?
Svar: 3-glasfönster
 
Vilka renoveringar har gjorts under åren?
Svar: Inga
 
Kommande renoveringar i föreningen? Om ja, vad och när planeras detta?
Svar: Inga
 
Leverantör Kabel-TV/Bredband?
Svar: Kabel-TV och bredband via Comhem, fiber in till lägenheten.
 
Har föreningen några gemensamma utrymmen (ex. styrelserum, bastu, cykelförråd..)?
Svar: Ja, 4 st cykelförråd, 2 st sandlådor och lekytor för barn. Varje trappuppgång har eget barnvaggnsförråd.
 
Har föreningen några parkering eller garageplatser? Om ja, pris och nuvarande kötid?
Svar: 

  • 27 st parkeringsplatser och 22 st platser i carport.
  • 600 kronor / månad för carport.
  • 400 kronor / månad för vanlig plats.
  • Parkeringskö sköts av Fastum Förvaltning AB.


Finns det någon ytterligare info vi borde veta om föreningen i nuläget?
Svar: Nej