Förvaltning

Fastighetsförvaltning 
Föreningens fastighet förvaltas av Delagott Förvaltning AB. Det är viktigt att vi boende hjälps åt att uppmärsamma fel och brister på fastigheten.

Kundtjänst och felanmälan
Under kontorstid kan felanmälan göras via kundtjänst på telefonnummer 08-55 110 500 eller via mejl på kundtjanst@delagott.se. Det går också att felanmäla via formulär på www.delagott.se/felanmalan.

Observera: Att som boende i en bostadsrätt har du ansvar för vissa typer av fel inne i din bostad. Tekniker kommer därför informera dig om vart gränsen går mellan föreningens ansvar och vad du måste bekosta själv.

Fastighetsjour
Om det uppstår en akut situation efter kontorstid ringer du 08-55 110 500 och blir då kopplad till fastighetsjouren. Tänk på att detta är enbart till för akuta ärenden som innebär fara för fastigheten. Vid missbruk av felanmälan kommer du som enskild boende debiteras.

Ekonomiförvaltning

Föreningens ekonomi förvaltas av Nabo AB. Vid frågor kontakta Nabos servicecenter på telefonnummer 010-288 00 27 eller via mejl boende@nabo.se.

Bredband-Telefoni-TV

Kontakta Tele2 för bredband, telefoni eller TV. För aktuell driftstatus se driftstatus.

Nycklar

Tillverkning av extranycklar till lägenheterna sköts av Låspunkten. För att tillverka en nyckel behöver du ta med dig:

  • Befintlig nyckel
  • Den senaste avgiftsavin
  • Legitimation