Parkering

Kösystem tillämpas för föreningens parkeringsplatser på Grönlingens väg och intill Milstensvägen. Kontakta Fastums servicecenter för anmälan av köplats på telefon 90 220 eller via deras hemsida www.90220.se

Policy för parkeringsplatser återfinns under dokument.